Địa điểm Hội nghị

Trung tâm Hội nghị Quốc tế nằm tại trung tâm thành phố Hà Nội. Là trung tâm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến và hiện bậc nhất hiện nay, đây coi là một công trình trọng điểm của đất nước, có kiến trúc đẹp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, vừa hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, vừa mang đậm tính dân tộc, là biểu tượng về kiến trúc của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Địa chỉ: 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Trang thông tin điện tử: http://ncc.gov.vn