Hội đồng Cố vấn

Thành lập Hội đồng cố vấn tổ chức Hội nghị khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ VII gồm các thành viên có tên sau:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam
  2. GS.TS. Nguyễn Đình Hường, Nguyên Viện trưởng Viện Lao và Bệnh phổi, Chủ  tịch liên minh phòng chống lao Việt Nam
  3. GS.TS. Trần Quỵ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
  4. GS.TS Nguyễn Việt Cồ, Nguyên Viện trưởng Viện Lao và Bệnh phổi
  5. GS.TS Vũ Văn Đính, Nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu Việt Nam
  6. GS.TS. Trần Văn Sáng, Nguyên Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Hà Nội.