Call for abtract

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÓM TẮT (ABSTRACT) TẠI HỘI NGHỊ

I. Các chủ đề khoa học của Hội nghị

 • Ung thư phổi
 • Hen
 • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
 • Bệnh phổi nhiễm trùng
 • Bệnh màng phổi
 • Nội soi và phẫu thuật
 • Bệnh phổi khác
 • Lao và NTM
 • Cấp cứu và hồi sức
 • Thực hành lồng ghép quản lý lao và bệnh phổi dành cho các thầy thuốc thực hành;
 • Các bằng chứng khoa học hướng đến kết thúc bệnh lao ở Việt Nam;
 • Điều dưỡng chuyên ngành giành cho Điều dưỡng viên;
 • Phát triển năng lực nghiên cứu lao và bệnh phổi toàn quốc MECOR.
 • Ca bệnh lâm sàng về lao và bệnh phổi

 

II. Hướng dẫn trình bày báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt, khoảng 300 - 500 từ, khổ giấy A4, lề bên phải 3cm, lề bên trái 2cm, lề trên và dưới 2,5cm; cỡ chữ 12, cách dòng 1,5; font chữ Unicode kiểu Times New Roman.

Nội dung báo cáo tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (Objective), Phương pháp nghiên cứu (Methods), Kết quả (Results) và Kết luận (Conclusion).

III. Thời hạn đăng ký tên bài và gửi báo cáo toàn văn: từ 1/12/2016 đến 31/3/2017

IV. Địa chỉ liên hệ

Ban Tổ chức nhận đăng ký tên bài và gửi báo cáo tóm tắt dưới dạng thư điện tử (email) theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Hội nghị khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ VII

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Email: contact@vatld.org.vn

ThS. Nguyễn Kim Cương, Điện thoại: 0916114488

ThS. Bùi Dương Vân, Điện thoại: 0983041830

Website: http://hanoi2017.bvptw.org     l    E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề:

“Gửi báo cáo Hội nghị khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ VII - năm 2017”.