Chương trình và các bài Báo cáo

* CHƯƠNG TRÌNH - CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH PHỔI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7: TẠI ĐÂY

* Download Chương trình Hội nghị Khoa học lần thứ 7 tại đây