Thông báo số 1 - Hội nghị KHBP toàn quốc lần thứ 7

Date 01:46 | 19/10/2016

Kính gửi Quý đồng nghiệp, Sự đổi mới của hệ thống y tế Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội cho phát triển bền vững đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho thực hành y khoa. Dịch vụ y tế đòi hỏi sự minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, hiện đại và toàn diện. Hội nghị chuyên ngành là diễn đàn để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cung cấp các bằng chứng cho việc cải thiện không ngừng thực hành y khoa an toàn cho người bệnh và cả thầy thuốc trong điều kiện mới.